Jongetjes die om religieuze reden worden besneden, wordt onherroepelijk lichamelijk letsel toegebracht en dat is strafbaar. Zo besliste een rechter in Keulen in een ophefmakend vonnis. Hij is van mening dat het recht van de ouders, noch de grondwettelijk verankerde godsdienstvrijheid zo'n ingreep kunnen rechtvaardigen.

De aanleiding voor dit vonnis is de besnijdenis van een vierjarig moslimjongetje, dat enkele dagen na de ingreep bloedend in een ziekenhuis werd gebracht. Toen de openbaar aanklager lucht kreeg van de zaak, diende hij klacht in tegen de besnijder. Uiteindelijk werd de dokter niet veroordeeld omdat de rechtbank oordeelde dat hij op het moment van de besnijdenis niet kon vermoeden dat zijn daad later strafbaar zou worden gesteld.