Pagina 1 van 110  >  >>

donderdag 18 dec 2014
Bron:  FJO / Hans Knoop - Gaza vreugdemanifestaties onder de vaandel van Fatah en Hamas na slachting in synagoog in Jeruzalem nov. 2014 [Ilene Prusher-Time]
Gaza vreugdemanifestaties onder de vaandel van Fatah en Hamas na slachting in synagoog in Jeruzalem nov. 2014 [Ilene Prusher-Time] Het FORUM heeft met grote bezorgdheid kennis genomen van het arrest van het EU Hof van Justitie waarin wordt beslist dat de EU op juridisch ondeugdelijke gronden Hamas op de lijst van terroristische organisatie heeft geplaatst.
Formeel dient Hamas van de lijst te worden geschrapt maar het Hof heeft hiertoe niet besloten omdat de EU in de gelegenheid wordt gesteld bij een beroepsprocedure alsnog de beslissing juridisch beter te motiveren.

Op dezelfde dag besloot het EU Parlement met een grote meerderheid de lidstaten op te roepen de Palestijnse staat formeel te erkennen in het kader van te hervatten vredesbesprekingen op basis van een tweestaten oplossing.

Alhoewel beide EU beslissingen onafhankelijk van elkaar op dezelfde dag zijn genomen en het Hof geen politiek orgaan is roepen zowel de timing als uitkomsten toch vragen op . ...


woensdag 17 dec 2014
Bron:  Israëlische Ambassade voor België en Luxemburg - foto: Mahmoud Al-Habbash, raadgever voor islamitische en religieuze zaken van de Palestijnse Autoriteit en opperrechter van de Sharia

Mahmoud Al-Habbash, raadgever voor islamitische en religieuze zaken van de Palestijnse Autoriteit en opperrechter van de ShariaMahmoud Al-Habbash, raadgever voor islamitische en religieuze zaken van Mahmoud Abbasde PA en opperrechter van de Sharia, heeft voorbije vrijdag 12 december in aanwezigheid van Mahmoud Abbas, president van de Palestijnse Autoriteit verklaard:

"Het volledige land zal ons toebehoren, alle bezette gebieden, al onze rechten in Palestina – onze staat, het erfgoed van ons volk, de nalatenschap van onze voorouders – dit alles zal ons toekomen, ook al kost dit tijd. Geduld is de sleutel tot het succes en wij zijn geduldig. Alle opties liggen op tafel". [Official PA TV, 12 december 2014]

Op 22 oktober laatst hield Mahmoud Al-Habbash een gelijkaardig betoog. Met een grijnslach verklaarde hij:
"Gans Palestina, gezegend land (dit is Israël incluis) is waqf*". [Al-Hayat Al-Jadida, 22 oktober 2014]

* Waqf : een eeuwigdurende schenking, een onvervreemdbaar recht, naar islamitisch recht.


dinsdag 16 dec 2014
Bron:  Algemeiner - foto: deel van de antisemitische "tentoonstelling" in Amsterdam (screenshot)

Een deel van de antisemitische "tentoonstelling" in Amsterdam (screenshot)Israeli Tourist Stunned by Anti-Semitic Street Display in Heart of Amsterdam (VIDEO)

An Israeli tourist in Holland expressed shock and dismay on Tuesday after he came across a large street display in the center of Amsterdam presenting Jews and Israelis as killers, the 0404 News site said.

"Amazing! In the center of Amsterdam you see such wild incitement," the Israeli noted in the video clip.

"It's strange that the local police do not do anything – this is clear incitement to harm Jews," he said.

The dozens of photographs of Israeli leaders, military personnel and others, most illustrated with an "X" across their faces left little room for doubt.

Open hostility to Jews and Israel is rampant in many locations in Holland, particularly among the country's Muslim population, a phenomena readily seen in many other European countries. ...


maandag 15 dec 2014
Bron:  United with Israel.org

US CongresHet Amerikaanse Congres stemde deze week unaniem in met een resolutie waarin Hamas' gebruik van menselijke schilden werd veroordeeld. De resolutie volgde op het instemmen met een vergelijkbare resolutie in de Senaat.

"US Congress Condemns Hamas, Supports Billions to Israel" - By: United with Israel Staff

Congress expressed unequivocal support for Israel, while harshly condemning Hamas. The backing was not only in words – it will grant one of largest-ever U.S. military aid packages to the Jewish State.

The U.S. Senate unanimously passed a resolution last week condemning Hamas' criminal conduct, including the use of civilians as human shields.

The resolution, co-sponsored by Senators Ted Cruz (R-Texas), Kirsten Gillibrand (D-NY) and Joe Manchin (D-WV), also expressed support for the sovereign right of Israel to defend its territory and its citizens from Hamas rocket attacks, kidnapping attempts and terror tunnels. ....


maandag 8 dec 2014
Koningin FabiolaMet diepe droefenis heeft het Forum kennis genomen van het heengaan van Koningin Fabiola.

Met haar overlijden verliest België een zeer innemende, hartelijke en tevens markante persoonlijkheid.

Koningin Fabiola betekende zeer veel voor de Joodse Gemeenschap.
Zo kwam zij de nabestaande familieleden troosten van diegenen die omkwamen bij de bomaanslag in de diamantwijk in 1981. Zij bracht ook een bezoek aan de gewonden in het ziekenhuis.

Samen met haar echtgenoot, wijlen Koning Boudewijn, stelde zij alles in het werk om jong en oud, en vooral de minstbedeelden en de zwaksten van onze maatschappij te steunen en aan te moedigen. De manier waarop zij dit deed strekt tot voorbeeld voor velen.

Het Forum betuigt haar diepste blijk van medeleven aan Z.H. Koning Filip en Z.M. Koningin Mathilde en het Koninghuis.


maandag 8 dec 2014
Bron:  FJO / Hans Knoop - foto: Raphael Werner, Yasmine Kherbache en Hans Knoop
Raphael Werner, Yasmine Kherbache en Hans Knoop [FJO]Verklaring FJO en Yasmine Kherbache (SP.A):

Op 4 december jl. heeft ten burele van het Forum der Joodse Organisaties (FJO) in Antwerpen een ontmoeting plaats gevonden met SP.A politica Yasmine Kherbache. Namens FJO namen voorzitter Raphael Werner,  medebestuurslid journalist Hans Knoop en Kevin Deutsch deel aan het gesprek.

Het FJO had enkele weken geleden met afkeuring gereageerd op mediaberichten waarin melding werd gemaakt van sympathie die Yasmine Kherbache zou hebben betuigd met de onlangs door Abou Jahjah opgerichte beweging Movement X.

Het FJO was met name ontsteld over het feit dat juist Kherbache haar sympathie voor die beweging had getoond, omdat zij bekend staat als een vriend van de joodse gemeenschap en evenzeer ondubbelzinnig -zij het niet kritiekloos- het bestaan van de staat Israël steunt.

In het gesprek werd duidelijk dat de mediaberichten waarop FJO zich baseerde naar het oordeel van Yasmine Kherbache geen juist beeld van de feitelijke situatie weergaven. Anders dan gesteld, of gesuggereerd is zij NIET tot Movement X toegetreden.

Kherbache verzekerde beide FJO-bestuursleden dat zij zich geenszins kan vinden in het standpunt van Jahjah met betrekking tot Israël, maar wel staat voor eerbiediging van mensenrechten en discriminatiebestrijding.


woensdag 3 dec 2014
Bron:  De Redactie/VRT - foto: Minister van Buitenlandse Zaken Reynders en premier Michel [Belga]

Minister van Buitenlandse Zaken Reynders en premier Michel © BelgaVanavond in Terzake om 20u00 op Canvas:  "Erkenning Palestina"
Binnen de regering wordt een resolutie voorbereid om Palestina te erkennen als staat. Er zou daarover ook een meerderheid bestaan in de Kamer. Al wil ons land de zaken voorzichtig aanpakken. Annelies nodigt Europarlementslid Bart Staes (Groen) uit naar de studio. (met interview van Daniël Werner van het FORUM)

De Redactie/VRT - Binnen de regering wordt een resolutie voorbereid om Palestina te erkennen als staat. Er zou daarover ook een meerderheid bestaan in de Kamer. België kan het tweede West-Europese land worden dat de stap zet, na Zweden, al wil ons land de zaken voorzichtig aanpakken.

Het nieuws is ons bevestigd in overheidskringen nadat Le Soir er vanmorgen over had bericht. "Er is een initiatief lopende", klinkt het, al zal België het wat de termijn betreft "relatief voorzichtig" aanpakken.

Er bestaat een akkoord binnen de meerderheid van CD&V, N-VA, Open VLD en MR over het voorstel, schrijft Le Soir. België kan het tweede land in West-Europa worden dat de stap zet, na Zweden. ...


maandag 1 dec 2014
Bron:  JPost - foto:

Joodse vluchteling uit Jemen (illustratie) Travails of Jews from Arab Lands finally recognized after 66 years - By G. F. CASHMAN - 11/30/2014 - JPost

History was made on Sunday, November 30, when for the first time in the annals of the state, official recognition was given to Jewish refugees from Arab lands and Iran.

The event, hosted by President Reuven Rivlin at his official residence, was the continuum of legislation that was passed by the Knesset in June of this year designating November 30 as the national day of commemoration of the plight of Jewish refugees from Arab lands and Iran. The date was significant in that it commemorates the day after the anniversary of the November 29, 1947 United Nations resolution on the partition of Palestine, which led to an immediate flare up of anti-Zionist action and policy among Arab states, resulting in the killing, persecution, humiliation, oppression and expulsion of Jews, the sequestration of Jewish property and a war against the nascent State of Israel. ...


Pagina 1 van 110  >  >>

 

Doelstellingen

 • Bestrijding van racisme, antisemitisme en xenofobie, onder gelijk welke vorm;  aanmoedigen van verdraagzaamheid en bevorderen van wederzijds begrip onder alle volkeren;
 • Steunen van maatregelen die de veiligheid van de joodse gemeenschap - haar leden, haar
  organisaties en haar instellingen - moeten verzekeren;
 • Bevorderen van de solidariteit met de Staat Israël, toevluchtsoord voor alle vervolgde en bedreigde
  joden en joodse gemeenschappen;
 • Steun en hulpverlening aan alle joden en joodse gemeenschappen waar ook ter wereld, die omwille
  van hun afkomst vervolgd en bedreigd worden;
 • Samenwerking met het Centraal Israëlitisch Consistorie van België, vertegenwoordigend lichaam
  van de Israëlitische Gemeenten in België;
 • Verdediging en bevordering van het nationaal en internationaal joods historisch, cultureel en religieus erfgoed;
 • Bevorderen van de verstandhouding en het onderling begrip binnen de joodse gemeenschap.

Contact

Forum der Joodse Organisaties

Lange Herentalsestraat 48
BE 2018 Antwerpen
Tel: +32 (0) 3 231 58 48
Fax: +32 (0) 3 232 52 62

debug_display($entry);