Pagina 1 van 139  >  >>

woensdag 21 sep 2016
Bron:  De Morgen - foto: Hans Knoop (FJO)

Hans Knoop (FJO)

Douglas De Coninck opent in een opiniestuk frontaal de aanval op Michael Freilich, hoofdredacteur van Joods Actueel, en op de joodse gemeenschap in Vlaanderen (DM 17/9). Aanleiding is het optreden van Freilich in het VRT-programma De afspraak, waarin hij desgevraagd inging op de uitwijzing van de anti-Israël-activiste Brigitte Herremans op de luchthaven van Tel Aviv.

Het FJO is de officiële vertegenwoordiging van de belangrijkste Joodse organisaties in Vlaanderen en is als zodanig door de overheid erkend. Michael Freilich vertegenwoordigt uitsluitend Joods Actueel. Publieke verklaringen van Freilich kunnen dus niet als de officiële standpunten van de Joodse gemeenschap worden beschouwd, ook al delen wij in deze zonder meer zijn kritiek op Brigitte Herremans.

De aanval op Freilich zou het FJO dan ook onbeantwoord hebben gelaten, ware het niet dat in het bewuste artikel de Joodse gemeenschap als collectief bij herhaling op onaanvaardbare wijze wordt belasterd. Zo wordt bijvoorbeeld verwezen naar 'de Israël-lobby' en het gelijknamige boek van Lucas Catherine. Hoeveel dieper kan men zinken dan steun bij Catherine te zoeken? ...


dinsdag 20 sep 2016
Bron:  Joods Actueel

Gezamenlijk Communiqué van Joodse Instellingen omtrent de commotie van de voorbije dagen n.a.v. de uitwijzing van mevrouw Brigitte Herremans uit Israël en de reactie daarop door Michael Freilich.

Het tijdschrift Joods Actueel is niet de vertegenwoordiger van de Joodse gemeenschap en is evenmin de vertegenwoordiger van de staat Israël. Het heeft zich ook nooit als dusdanig gepresenteerd binnen de eigen gemeenschap en daarbuiten. Joods Actueel is evenwel het enige Vlaams onafhankelijk persorgaan dat bericht over onderwerpen die de eigen gemeenschap aanbelangen en wiens publicatie open en toegankelijk is voor iedereen.

Het spreekt voor zich dat wij niet automatisch instemmen met alle standpunten, artikels, commentaren en opinies verschenen in dit blad en het kan geen twijfel lijden dat we ook niet automatisch akkoord gaan met elke uitspraak en mening van redactieleden in de pers.

Maar als het over de onderwerpen 'het bestrijden van antisemitisme' en 'het verdedigen van de staat Israël' gaat, moge het duidelijk zijn dat wij, alsook de grote meerderheid van de leden van de Joodse gemeenschap, in grote lijnen wel op eenzelfde golflengte staan. ...


dinsdag 13 sep 2016

Een tweehonderdvijftigtal mensen van allerlei leeftijden en achtergronden stapten zondag van het Hendrik Conscienceplein naar het Monument aan de Belgiëlei. Tijdens de optocht droegen deelnemers van verschillende culturen, geloofsovertuigingen en leeftijden kaarsen en borden mee met daarop de namen van de concentratiekampen, als een blijvende herinnering aan de nazigruwel.

Onderweg werden ze aan de Moriah Synagoge in de Terliststraat verwelkomd door Regina Sluszny, ondervoorzitter van het Forum der Joodse organisatie en die zelf een overlevende van de Shoah is.

Hierbij de toespraak van mevrouw Regina Sluszny-Suchowolski (in pdf)

"...Voor mij persoonlijk is het zo evident, dat godsdienst of politieke overtuiging niet de hoofdrol zou mogen spelen in grote conflicten. De goedheid van de mens, dàt is het belangrijkste! Daar ben ik zelf het levende bewijs van. ...


vrijdag 9 sep 2016

Zoals eerder gemeld heeft Brussels Airlines bijna onmiddellijk actie genomen ingevolge het Halva incident en blijven zij de producten van producent Achva aanbieden.

Hierbij de brief die wij als antwoord hebben ontvangen vanwege de CEO Bernard Gustin:

Halva Issue_brussels airlines_02092016

 


donderdag 8 sep 2016
Bron:  B'nai B'rith Antwerpen

B'nai B'rith Antwerpen nodigt u allen uit voor de Europese Dag van de Joodse Cultuur
op zondag 11 september 2016

11u - Bezoek met gids aan Bourlaschouwburg

15u - Bezoek met gids Schoonselhof - historisch en joods gedeelte

Bezoeken zijn gratis maar inschrijving is verplicht via choem@telenet.be of bnaibrithantwerp@gmail.com - Telefonisch op 0478 449 264

 


dinsdag 6 sep 2016
Op zondag, 11 september 2016 organiseert Sant'Egidio, samen met de Joodse Gemeenschap van Antwerpen, een herdenkingswandeling voor de Joodse en andere slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. De collectieve herinnering aan de Shoah blijft een hoeksteen voor de opbouw van een democratisch Europa, dat zijn minderheden respecteert.

De wandeling vertrekt om 18 u op het Hendrik Conscienceplein (aansluitend op de eucharistieviering van 17u). Pastoor Hendrik Hoet van de Sint-Carolus Borromeuskerk zal er kort het woord voeren. Vandaar gaat het naar de Joodse wijk in Antwerpen, waar dhr Raphael Werner, Voorzitter van het Forum Joodse Organisaties de deelnemers zal toespreken.

Aan het monument van de Gedeporteerden aan de Belgiëlei, vindt een korte slotplechtigheid plaats. Sprekers zijn dhr Jan Jambon, Vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken; Herman Van Goethem, rector van de Universiteit Antwerpen; Said Aberkan, imam; Jan De Volder, Gemeenschap van Sant'Egidio.

Einde is voorzien om 19u30.

maandag 5 sep 2016
Bron:  Joods Actueel - foto: Serge Rozen
Serge Rozen houdt zijn functie als voorzitter van de Franstalige Joodse koepelorganisatie CCOJB voor bekeken. Dat is de tegenhanger van het Forum der Joodse Organisaties waar hij zo'n anderhalf jaar geleden voorzitter werd. Aanleiding is onenigheid in het bestuur van de organisatie. Aan Joods Actueel laat voorzitter Rozen weten dat op 13 oktober een stemming zal plaatsvinden over de aanstelling van zijn opvolger.

Nog volgens Serge Rozen is het niet zozeer de kritiek op de werking van de organisatie die hem ertoe brengen zijn mandaat in te korten. "Met kritiek kan ik best leven maar vooral de anonieme en persoonlijke aanvallen in een artikel van Nicolas Zomersztajn dat in Regards verscheen, het magazine van de Brusselse vrijzinnige Joodse organisatie CCLJ, zijn een brug te ver. Ik wil geen olie op het vuur gieten maar het is duidelijk dat de aanvallen geïnspireerd werden door sommige bestuursleden van het CCOJB die de meningsverschillen publiek willen etaleren. Zoals u kan lezen op hun website heeft het CCLJ zich nu met een verontschuldiging van deze malversaties gedistantieerd en het artikel verwijderd". ...


woensdag 31 aug 2016
Bron:  Kazerne Dossin

- Uniek Concert Unique - Uitzonderlijke muziek uit de concentratiekampen

Helios Azoulay & l'Ensemble de Musique Incidentale "Même à Auschwitz" - Kazerne Dossin 14/9/2016 - 20:00

Tot in de gaskamers zong Ilse Weber, de Joods-Tsjechische schrijfster en componiste die in Theresienstadt als verpleegsterwas, haar Wiegala voor de kinderen onder haar hoede. Ze kwam op 6 oktober 1944 samen met haar zoon Tommy om in Auschwitz.

Samen met zijn Ensemble de Musique Incidentale blaast componist Helios Azoulay de muziek uit de concentratiekampen nieuw leven in. Vanuit de hel van Auschwitz weerklinken melancholie, hoop en wanhoop in broze liederen geschreven door gedeporteerden. Azoulay neemt je bij de hand om de muziek beter te begrijpen: de sfeer, de humor, de cultuur. Noot na noot krijgen de vervaagde gezichten van hun componisten stilaan meer vorm. ...


Pagina 1 van 139  >  >>

 

Doelstellingen

 • Bestrijding van racisme, antisemitisme en xenofobie, onder gelijk welke vorm;  aanmoedigen van verdraagzaamheid en bevorderen van wederzijds begrip onder alle volkeren;
 • Steunen van maatregelen die de veiligheid van de joodse gemeenschap - haar leden, haar
  organisaties en haar instellingen - moeten verzekeren;
 • Bevorderen van de solidariteit met de Staat Israël, toevluchtsoord voor alle vervolgde en bedreigde
  joden en joodse gemeenschappen;
 • Steun en hulpverlening aan alle joden en joodse gemeenschappen waar ook ter wereld, die omwille
  van hun afkomst vervolgd en bedreigd worden;
 • Samenwerking met het Centraal Israëlitisch Consistorie van België, vertegenwoordigend lichaam
  van de Israëlitische Gemeenten in België;
 • Verdediging en bevordering van het nationaal en internationaal joods historisch, cultureel en religieus erfgoed;
 • Bevorderen van de verstandhouding en het onderling begrip binnen de joodse gemeenschap.

Contact

Forum der Joodse Organisaties

Lange Herentalsestraat 48
BE - 2018 Antwerpen
Tel: +32 (0)3 231 58 48

debug_display($entry);