<<  <   Pagina 147 van 155  >  >>

dinsdag 11 sep 2012
Sample Image

De ministers van Buitenlandse Zaken van de EU-lidstaten hebben mekaar ontmoet op 7-8 september voor hun informele bijeenkomst van de zogenaamde "Gymnich", die gehouden werd in Paphos, Cyprus.

Nederlandse Minister van Buitenlandse Zaken Uri Rosenthal pleit bij EU voor verbod Hezbollah


maandag 10 sep 2012
Sample ImageHieronder kan u de toespraak lezen die de Eerste Minister zondag gaf aan de Kazerne Dossin in Mechelen ter gelegenheid van de 70ste verjaardag van het begin van de deportatie van de Joden in België.


maandag 10 sep 2012

Sample Image

In de Dossinkazerne in Mechelen vond zondag een herdenkingsplechtigheid plaats naar aanleiding van de 70ste verjaardag van de deportatie van 25.000 joden en zigeuners vanuit Mechelen naar Auschwitz. "Laten we de moed hebben de waarheid onder ogen te zien: er was wel degelijk een deelname van het Belgisch staatsapparaat aan de Jodenvervolging", verklaarde premier Elio Di Rupo.

Di Rupo wees erop dat de collaboratie van sommige overheden en ambtenaren tussen 1940 en 1945 een realiteit is die door diverse studies is aangetoond. Ook herinnerde hij eraan dat verscheidene Belgische autoriteiten verantwoordelijkheid bij deportaties hebben erkend. Eventuele "ambiguïteit" rond de erkenning van de Belgische verantwoordelijkheid wou de premier dan ook uit de wereld helpen.

"De federale regering is en blijft vastberaden de herinnering aan ons verleden levend te houden; de herinnering aan zowel de positieve kanten als aan de negatieve kanten. De regering durft dus ook de zwartste bladzijden in onze geschiedenis onder ogen te zien", verklaarde Di Rupo, die namens België zijn excuses aan de Joodse gemeenschap aanbood.


vrijdag 7 sep 2012

Sample ImageOm eens over na te denken… (in originele Engelstalige versie)
Europe has Returned to Pre WWII

By Giulio Meotti, INN – 31 aug. 2012

“When kippah-wearing Jews and non-Jews march in Sweden to show that they have no fear, I know fear.
When anti-Semitism is again the most common currency of politics in Europe, I know fear.
When the Chief Rabbi of Lyon receives death threats with menacing photos, I know fear.
When a rabbi and his daughter are assaulted in the middle of Berlin, I know fear.
When guards patrol the streets near Rome’s Jewish school with metal detectors, searching for explosives, I know fear.


woensdag 5 sep 2012
Bron:  De Standaard
[Bron: De Standaard. Katrijn Van Giel] Philip Aguirre roept kwetsbaarheid op met verlaten tafel.Gisteren, 4 september, werd in de Mechelse Dossin-kazerne het Memoriaal, Museum en Documentatiecentrum over Holocaust en Mensenrechten geopend.

Vanuit de Dossin-kazerne werden tijdens de Tweede Wereldoorlog meer dan 25.000 Joden naar de concentratiekampen gedeporteerd.

Lees hieronder de toespraken


woensdag 5 sep 2012

Sample Image

Eerder deze week scholden voetbalfans rabbijn Shlomo Hofmeister uit en maakten de Hitlergroet.

“Rot op, jij verdomde Jood! Joden buiten! Heil Hitler!” riepen ze hem toe.

 

De aanwezige politieagenten keken toe en deden niets. Dat de rabbijn kwam klagen over de feiten was voor hen een storend element, het was tenslotte "voetbalavond". 

Volgens het verslag probeerde de rabbijn tevergeefs andere politieagenten te informeren over het incident. Letterlijk, zo staat in de brief: "Het feit dat deze agenten nietsdoend staan ??te kijken en ook nog eens grijnzen, is een echte schokervaring."


dinsdag 4 sep 2012

Sample ImageEen lied geschreven ter ere van Andrée Geulen, ter gelegenheid van haar 90ste verjaardag.

 

Andrée Geulen hielp mee het leven van ongeveer 4000 kinderen te redden. In 1943 sloot ze zich aan bij de verzetsafdeling ‘Kinderen van het verdedigingscomité van de Joden’. Samen met andere verzetsstrijders, maatschappelijk werkers, ‘begeleidsters’ en ‘betaalsters’ bereidde ze twee jaar lang, in het geheim, het vertrek en transport voor van kinderen van Joodse families om hen te verbergen in de woningen van Belgische gezinnen en in internaten. Het netwerk onderhield contact met de geplaatste kinderen en bracht ze elders onder wanneer het te gevaarlijk werd. Andrée Geulen kende de adressen van buiten en had nooit een lijst met namen bij zich.


maandag 3 sep 2012

Sample Image

Na de erkenning van Burgemeester Patrick Janssens en het Stadsbestuur van Antwerpen voor de razzia’s op de Antwerpse joden, heeft Burgemeester Freddy Thielemans zijn excuses aangeboden aan de joodse gemeenschap van Brussel.

De stad Brussel heeft gisteren tijdens een officiële plechtigheid de betrokkenheid van het toenmalige stadsbestuur erkend bij de deportatie van joden tijdens de Tweede Wereldoorlog.


<<  <   Pagina 147 van 155  >  >>

 

Doelstellingen

 • Bestrijding van racisme, antisemitisme en xenofobie, onder gelijk welke vorm;  aanmoedigen van verdraagzaamheid en bevorderen van wederzijds begrip onder alle volkeren;
 • Steunen van maatregelen die de veiligheid van de joodse gemeenschap - haar leden, haar
  organisaties en haar instellingen - moeten verzekeren;
 • Bevorderen van de solidariteit met de Staat Israël, toevluchtsoord voor alle vervolgde en bedreigde
  joden en joodse gemeenschappen;
 • Steun en hulpverlening aan alle joden en joodse gemeenschappen waar ook ter wereld, die omwille
  van hun afkomst vervolgd en bedreigd worden;
 • Samenwerking met het Centraal Israëlitisch Consistorie van België, vertegenwoordigend lichaam
  van de Israëlitische Gemeenten in België;
 • Verdediging en bevordering van het nationaal en internationaal joods historisch, cultureel en religieus erfgoed;
 • Bevorderen van de verstandhouding en het onderling begrip binnen de joodse gemeenschap.

Contact

Forum der Joodse Organisaties

Lange Herentalsestraat 48
BE - 2018 Antwerpen
Tel: +32 (0)3 231 58 48

debug_display($entry);