<<  <   Pagina 143 van 153  >  >>

vrijdag 28 sep 2012
Sample Image

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft in zijn toespraak voor de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties gewaarschuwd voor de nucleaire dreiging van Iran. Netanyahu zette met een rode stift een streep op de tekening van een bom. "Er moet hier een rode lijn getrokken worden", aldus de Israëlische premier.

 


vrijdag 28 sep 2012
Sample Image

Kort overzicht van de inhuldiging van een Holocaust memoriaal aan het kasteel van Faing in Jamoigne (Prov. Luxemburg) op zondag 16 september ll. Dit monument werd opgericht ter gedachtenis van de slachtoffers van de Holocaust én van de 87 Joodse kinderen die er in ‘40-‘45 verborgen waren.

De plechtigheid, die werd bijgewoond door de ambassadeur van Israël J. Revah, en gouverneur Caprasse en de Rechtvaardigen Jean-Marie Vos, Andrée Geulen en Michel Gendebien, lanceerde de permanente tentoonstelling "Bagages de l’espoir".

[bron: l'Avenir.net -EdA]


donderdag 27 sep 2012
Sample Image

Het Congres van het FORUM der Joodse Organisaties werd gesteund door “The Conference on Jewish Material Claims Against Germany”

 The Congres of the FORUM der Joodse Organisaties was sponsored by “The Conference on Jewish Material Claims Against Germany”

donderdag 27 sep 2012
Sample ImageDe Duitse regering wil dat er een wettelijke basis komt voor de besnijdenis van joodse en moslimjongetjes. Beide ouders moeten er wel mee instemmen en de ingreep moet op een medisch verantwoorde manier plaatshebben. Dat blijkt uit de hoofdelementen voor een wetsvoorstel dat minister Sabine Leutheusser-Schnarrenberger van Justitie voor advies naar de deelstaten en allerlei organisaties heeft gestuurd.

dinsdag 25 sep 2012
Sample Image
" La mémoire a tendance à s'effacer avec le temps c'est pourquoi il est plus que jamais important d'entretenir la flamme du souvenir. "

" Geheugen heeft de neiging te vervagen met de tijd, het is dus belangrijker dan ooit de vlam van de herinnering levend te houden. "

" Memory tends to fade with time so it is more important than ever to maintain the flame of remembrance. "

*****

Toespraken van P. Janssens, F. Thielemans, E. Di Rupo en F. Hollande

(in chronologische volgorde én in originele versie)


maandag 24 sep 2012

Sample Image

Enkele prominenten bekritiseren de BDS beweging van het ULB:

De BDS beweging staat voor "Boycot, Desinvesteringen en Sancties" en zijn Israëlbashers en Israëlboycotters.

zie hieronder de tekst gepubliceerd in La Libre Belgique:


maandag 24 sep 2012
Sample Image

Hicham C., de plaatsvervanger van Fouad Belkacem bij de radicale moslimbeweging Sharia4Belgium, is aangehouden voor het aanzetten tot haat. Dat meldt de krant De Standaard.

Hicham C. werd na een huiszoeking in zijn woning meegenomen door de polite en voor de onderzoeksrechter geleid, waarop hij werd aangehouden.

vrijdag 21 sep 2012

Zeventig jaar na de eerste konvooien van Franse Joden naar Auschwitz werd vandaag 21 september een Holocaust Memoriaal ingewijd in Drancy (Seine-Saint-Denis, Frankrijk) door President François Hollande.

Via de link hieronder kunt U de toespraak beluisteren:


<<  <   Pagina 143 van 153  >  >>

 

Doelstellingen

 • Bestrijding van racisme, antisemitisme en xenofobie, onder gelijk welke vorm;  aanmoedigen van verdraagzaamheid en bevorderen van wederzijds begrip onder alle volkeren;
 • Steunen van maatregelen die de veiligheid van de joodse gemeenschap - haar leden, haar
  organisaties en haar instellingen - moeten verzekeren;
 • Bevorderen van de solidariteit met de Staat Israël, toevluchtsoord voor alle vervolgde en bedreigde
  joden en joodse gemeenschappen;
 • Steun en hulpverlening aan alle joden en joodse gemeenschappen waar ook ter wereld, die omwille
  van hun afkomst vervolgd en bedreigd worden;
 • Samenwerking met het Centraal Israëlitisch Consistorie van België, vertegenwoordigend lichaam
  van de Israëlitische Gemeenten in België;
 • Verdediging en bevordering van het nationaal en internationaal joods historisch, cultureel en religieus erfgoed;
 • Bevorderen van de verstandhouding en het onderling begrip binnen de joodse gemeenschap.

Contact

Forum der Joodse Organisaties

Lange Herentalsestraat 48
BE - 2018 Antwerpen
Tel: +32 (0)3 231 58 48

debug_display($entry);