<<  <   Pagina 4 van 4

woensdag 15 okt 2014
Bron:  Joods Actueel / RTL / VTM - foto: Moshe Arye Friedman en Dimitri Bontinck op proces Sharia4Belgium in Antwerpen op 13 oktober 2014 [VTM nieuws]
Moshe Arye Friedman en Dimitri Bontinck op proces Sharia4Belgium in Antwerpen op 13 oktober 2014RTL reportage over "antisemitische jood" Moshe Aryeh Friedman - Joods Actueel - Dinsdag 14 Oktober 2014 21:32

Gisteren berichtten wij reeds over het opduiken van de zelfverklaarde rabbijn Moshe Aryeh Friedman op het proces tegen Shariah For Belgium. Vandaag bracht de Franstalige zender RTL een reportage over de man die door de presentatrice als "bedrieger" werd omschreven.

Friedman is geen rabbijn in de ware betekenis van het woord omdat hij geen congregatie, synagoge of gemeenschap vertegenwoordigt en louter in eigen naam spreekt.


vrijdag 29 aug 2014
Bron:  Joods Actueel - foto: Friedman omhelst de Iraanse president Ahmadinejad

Het Centraal Israëlitisch Consistorie van België, het enig officieel overlegorgaan van de Joodse eredienst met de overheid, laat in een communiqué weten dat de ultraorthodoxe man die zich bij pro-Palestijnse evenementen voorstelt als rabbijn geen enkel officiële aanspraak maakt op deze titel in ons land.

Lees het artikel verder op de website van Joods Actueel: http://joodsactueel.be/2014/08/29/joodse-palestina-activist-misbruikt-titel-van-rabbijn/


vrijdag 23 mei 2014
Bron:  I. Franco / L. PEREZ - foto: Inhuldiging "Square Stéphane Hessel" te Brussel 19 mei 2014

Inhuldiging "Square Stéphane Hessel" 19 mei 2014 te BrusselBegin deze week werd een “Stéphane Hessel plein” ingehuldigd op de campus van het ULB te Brussel.

Wij betreuren ten zeerste dat een man die zich heeft voorgedaan als een medeauteur van de Universele Mensenrechtenverklaring, waarvan uiteindelijk blijkt dat het niet bevestigd is geweest integendeel, zo’n grote eer krijgt.

De man, auteur van de essay “Neem het niet!” (oorspronkelijke Franse titel: “Indignez-vous!” oktober 2010) was vooral bekend als gedreven Israëlbasher en Israëlhater van het hoogste niveau.   Dit doet toch enkele vragen rijzen....

Lees hierbij de reacties van Isaac Franco en Lazard PEREZ.


vrijdag 2 mei 2014

Persbericht van het FJO en het CCOJB:

Het Forum der Joodse Organisaties (FJO) en het Coördinatiecomité van Joodse Organisaties in België  (CCOJB) hebben beslist een officiële klacht neer te leggen tegen het organiseren van de “haatbijeenkomst” ergens in het brusselse op zondag 4 mei e.k.

Voor het geval de bevoegde instanties de bijeenkomst moeten toelaten roepen het FJO en het CCOJB  alle ware democraten op tot een betoging, ondanks de mogelijke aggressiviteit van de tegenpartij.

Dit initiatief wordt moreel gesteund door het Centraal Israëlitisch Consistorie van België (CICB).

PS: Wij houden jullie op de hoogte van de verdere ontwikkeling, alsook plaats en uur.


<<  <   Pagina 4 van 4

 

Doelstellingen

 • Bestrijding van racisme, antisemitisme en xenofobie, onder gelijk welke vorm;  aanmoedigen van verdraagzaamheid en bevorderen van wederzijds begrip onder alle volkeren;
 • Steunen van maatregelen die de veiligheid van de joodse gemeenschap - haar leden, haar
  organisaties en haar instellingen - moeten verzekeren;
 • Bevorderen van de solidariteit met de Staat Israël, toevluchtsoord voor alle vervolgde en bedreigde
  joden en joodse gemeenschappen;
 • Steun en hulpverlening aan alle joden en joodse gemeenschappen waar ook ter wereld, die omwille
  van hun afkomst vervolgd en bedreigd worden;
 • Samenwerking met het Centraal Israëlitisch Consistorie van België, vertegenwoordigend lichaam
  van de Israëlitische Gemeenten in België;
 • Verdediging en bevordering van het nationaal en internationaal joods historisch, cultureel en religieus erfgoed;
 • Bevorderen van de verstandhouding en het onderling begrip binnen de joodse gemeenschap.

Contact

Forum der Joodse Organisaties

Lange Herentalsestraat 48
BE - 2018 Antwerpen
Tel: +32 (0)3 231 58 48

debug_display($entry);