<<  <   Pagina 2 van 4  >  >>

donderdag 25 feb 2016
Bron:  FJO - Hans Knoop, woordvoerder - foto: Holocaust ontkenner David Irving [sueddeutsche.de]
Holocaust ontkenner David Irving [sueddeutsche.de]Ruim een uur voor de Schotse Holocaust-ontkenner David Irving op een geheime locatie in Antwerpen gisteravond zijn spreekbeurt zou houden was het FJO in staat de plaats van de bijeenkomst te melden.
De meeting zou plaatsvinden in het Tulip Inn hotel aan de Potvlietlaan in Berchem.

Irving bleek daar onder zijn eigen naam een ruimte te hebben gehuurd.
Binnen een uur mobiliseerde het FJO een aantal organisaties om afgevaardigden naar het hotel te sturen om tegen zijn optreden daar te protesteren. Ook de politie werd door ons geïnformeerd over de "geheime" locatie.

Door de aanwezigheid van de demonstranten en om de veiligheid van de gasten te verzekeren, besloot daarop de directie van het hotel de spreekbeurt af te gelasten en Irving de deur te wijzen. ...


woensdag 24 feb 2016
Bron:  FJO - foto: Holocaust ontkenner David Irving [sueddeutsche.de]
David Irving [sueddeutsche.de]UPDATE: Het Forum der Joodse Organisaties (FJO), in samenwerking met het CCOJB, en het Consistorie (CCIB), roept alle democraten op om vreedzaam te protesteren tegen de komst en de toespraak van fanatiek Holocaust-ontkenner, zogenaamde "historicus", David Irving vandaag om 19u30 in een zaal van het Tulip Inn - Potvlietlaan 2 te 2600 Antwerpen

Kom talrijk rond 19u00 aan de ingang van zaal* om ervoor te zorgen dat Irving geen podium krijgt voor zijn wansmakelijk negationistisch betoog "Hitler, Himmler, and the homosexuals".

De Schot David Irving maakt op dit moment een tournee door België, Nederland en Duitsland. Zijn sympathisanten hebben angstvallig de zaal waar hij spreekt voor de media en politie geheim gehouden. Op internet hebben zij de laatste weken bekendheid aan de spreekbeurten van Irving gegeven. Deelnemers krijgen pas vandaag via email te horen waar in Antwerpen Irving het woord zal voeren.
De dagen daarop volgend zal hij zijn tournee in Den Haag en Knokke-Heist voortzetten. ...


dinsdag 23 feb 2016
Bron:  FJO - CCOJB - CCIB
Het Forum der Joodse Organisaties, het CCOJB, en het Consistorie (CCIB) roepen zaalverhuurders in Antwerpen en in heel België op om morgen (24 februari) geen ruimte beschikbaar te stellen aan "historicus" David Irving die bekend staat als fanatiek Holocaust-ontkenner.

Ook adviseren de vertegenwoordigers van de Joodse Gemeenschap eenieder om te protesteren tegen het optreden in Antwerpen van deze negationistische recidivist.

De Schot Irving maakt op dit moment een tournee door België, Nederland en Duitsland. Zijn sympathisanten houden angstvallig de zaal waar hij spreekt voor de media en politie geheim. Op internet hebben zij de laatste weken bekendheid aan de spreekbeurten van Irving gegeven. Deelnemers krijgen pas vandaag via email te horen waar in Antwerpen Irving morgen het woord zal voeren.
De dag erop zal hij zijn tournee in Den Haag voortzetten. Het thema van zijn lezing zal zijn hoe het Nazisme omging met homoseksualiteit. ...


woensdag 3 feb 2016
Bron:  NRC - foto: illustr. het Islamitisch College Amsterdam, dat in 2010 sloot nadat het ministerie besloot de school niet meer te bekostigen vanwege slechte prestaties [Cynthia Boll / ANP]

Het Islamitisch College Amsterdam, dat in 2010 sloot nadat het ministerie besloot de school niet meer te bekostigen vanwege slechte prestaties. Foto Cynthia Boll / ANP"Een docente burgerschap van een mbo in Amsterdam was nog maar net begonnen aan de les over discriminatie, toen een meisje met een Marokkaanse achtergrond opstond. Ze deed of ze een wapen vasthield en ermee in de rondte schoot. „Als ik een kalasjnikov had, schoot ik alle Joden dood", riep ze.

De docente zei haar dat Joden en meisjes zoals zij veel met elkaar gemeen hadden. Ze vroeg haar zich in te leven in een willekeurig Joods meisje van vijf jaar uit Amsterdam. Geen spoor van empathie. Het meisje wist alleen: de Joden moeten dood. Andere studenten, leerlingen van Turkse komaf en niet-moslima's, begonnen hun klasgenoot bij te vallen. De Surinaamse studenten hielden hun mond. Aan het eind van de les kwam de boze leerling naar de docente toe. Ze was nu helemaal rustig en hoopte dat de docente op het goede pad zou komen. „Dat gun ik u." ..."


woensdag 6 jan 2016
Bron:  FJO/ De Zondag / Belga - foto: Ambassadeur Jan Deboutte [IHRA_2013] en Etienne Vermeersch (onderaan)

Ambassadeur Jan DeboutteFilosoof Etienne Vermeersch pleit in De Zondag opnieuw voor een absoluut recht op vrije meningsuiting, behalve als het gaat om laster, eerroof en het aansporen tot een misdaad. In het kader daarvan moeten racistische uitspraken en zelfs negationisme kunnen, vindt hij.

Reactie van Amb. Jan Deboutte: "De moord op 6 miljoen Joden is de best gedocumenteerde misdaad tegen de mensheid. Ontkenning of bagatellisering van de Holocaust is altijd politiek gemotiveerd. Meestal is het een poging om Israël of "de Joden" in het algemeen te treffen. Het gaat dus wel degelijk om het verspreiden van haat tegen een bepaalde bevolkingsgroep wat, terecht, bij wet is verboden.
Negationisme is bovendien moreel verwerpelijk: de slachtoffers worden als het ware opnieuw vermoord en de nabestaanden wordt zelfs de mogelijkheid om te rouwen ontzegd: er is immers "niets gebeurd".

Het is verwonderlijk dat een prominent moraalfilosoof de mening verbreidt dat negationisme omwille van de vrijheid van meningsuiting moet mogelijk zijn. Het is nog meer verwonderlijk dat hem hiertoe een breed forum wordt aangeboden.
De beperking dat met het niet langer strafbaar stellen van negationisme kan gewacht worden tot de onmiddellijke nabestaanden verdwenen zijn is bovendien verwerpelijk. De kinderen en kleinkinderen van de slachtoffers zijn immers ook slachtoffers." 

 


vrijdag 11 dec 2015
Bron:  FJO / Hans Knoop
Amnesty International logoHet Forum der Joodse Organisaties (FJO) heeft in een brief aan de Belgische afdeling van Amnesty International scherp geprotesteerd tegen de deelname van Abou Jahjah als spreker op de anti-Islamofobie dag die mede door die organisatie wordt gesponsord.
De bijeenkomst vindt zaterdagavond in Brussel plaats.

Het Forum heeft Amnesty International verzocht de deelname als spreker van Jahjah te heroverwegen, gezien het feit dat zijn AEL in het verleden in Nederland is veroordeeld wegens antisemitisme en het ontkennen van de Holocaust.
Ook wijst het Forum er op dat Jahjah in Libanon lid is geweest van Hezbollah dat in de EU is toegevoegd aan de lijst van terroristische organisaties.

Door Jahjah als spreker te laten optreden laadt Amnesty- al dan niet terecht- de verdenking op zich het gedachtegoed van Jahjah te delen, aldus het Forum.

De deelname van de oud voorzitter van de AEL aan een symposium waarin wordt geprotesteerd tegen islamofobie is even ongerijmd als een alcoholist te laten oreren op een bijeenkomst van geheelonthouders of een pyromaan te laten filosoferen over brandpreventie, aldus het Forum.

In de brief aan Amnesty International wijst het Forum er op dat Jahjah door de Britse overheid de toegang tot Engeland is ontzegd. De deelname aan dit symposium is dan ook stuitend en een belediging aan het adres van de joodse gemeenschap en alle mensen van goede wil, aldus het Forum, dat er in de brief op wijst islamofobie ten sterkste af te wijzen.

"Wij zijn evenzeer tegen islamofobie als tegen de deelname van Jahjah aan een mede door Amnesty gesponsorde bijeenkomst" aldus het Forum.


<<  <   Pagina 2 van 4  >  >>

 

Doelstellingen

 • Bestrijding van racisme, antisemitisme en xenofobie, onder gelijk welke vorm;  aanmoedigen van verdraagzaamheid en bevorderen van wederzijds begrip onder alle volkeren;
 • Steunen van maatregelen die de veiligheid van de joodse gemeenschap - haar leden, haar
  organisaties en haar instellingen - moeten verzekeren;
 • Bevorderen van de solidariteit met de Staat Israël, toevluchtsoord voor alle vervolgde en bedreigde
  joden en joodse gemeenschappen;
 • Steun en hulpverlening aan alle joden en joodse gemeenschappen waar ook ter wereld, die omwille
  van hun afkomst vervolgd en bedreigd worden;
 • Samenwerking met het Centraal Israëlitisch Consistorie van België, vertegenwoordigend lichaam
  van de Israëlitische Gemeenten in België;
 • Verdediging en bevordering van het nationaal en internationaal joods historisch, cultureel en religieus erfgoed;
 • Bevorderen van de verstandhouding en het onderling begrip binnen de joodse gemeenschap.

Contact

Forum der Joodse Organisaties

Lange Herentalsestraat 48
BE - 2018 Antwerpen
Tel: +32 (0)3 231 58 48

debug_display($entry);