<<  <   Pagina 35 van 35

maandag 27 mei 2013

kaarsen aan monument 2013In dit artikel vindt u de links naar de foto's en de toespraken van de herdenkingsplechtigheid van 7 mei ll.

Dank nogmaals aan allen voor uw komst en voor het trotseren van de regenvloed.

"Never forget - Vergeet nooit - N'oubliez jamais"

Introductie Prof Ch. Mahler

Toespraak Mevr. De Bethune - Voorzitster Senaat

Toespraak David Barnouw


woensdag 8 mei 2013
Bron:  GVA
MonumentIn Antwerpen heeft de Joodse gemeenschap van de stad dinsdagavond een jaarlijkse herdenkingsplechtigheid gehouden voor de slachtoffers van de Holocaust, naar aanleiding van de 68ste verjaardag van de overgave van de Duitse strijdkrachten aan de geallieerden in de Tweede Wereldoorlog. Speciale aandacht was er voor de 70ste verjaardag van de opstand in het getto van Warschau.

woensdag 8 mei 2013

Kaars tijdens herdenking aan monumentHet FORUM der Joodse Organisaties wenstde personaliteiten en alle deelnemers langs deze weg van harte te danken voor hun deelname aan de herdenkingsplechtigheid van gisteren dinsdag 7 mei. 

Zoals iedereen heeft kunnen merken hebben de hemelsluizen zich geopend tijdens het gebed voor de doden “keil male rahamim”.

Dank aan iedereen voor het dapper trotseren van de zondvloed die de ceremonie een onverwachte afloop heeft gebracht.


donderdag 2 mei 2013
 
De Jaarlijkse Herdenking georganiseerd op dinsdag 7 mei 2013 om 18u00 stipt
door het FORUM
aan het Monument voor de Gedeporteerde Antwerpse Joodse Burgers hoek Belgiëlei - Mercatorstraat
staat dit jaar in het kader van de Dag van de Overwinning, voor de Democratie en de Herdenking van de door nazi-Duitsland gepleegde Genocide en
de 70ste Herdenking van de Opstand van het Getto van Warschau

 
 
GASTSPREKERS
Voorwoord door Prof. Dr. Charles Mahler, van het FJO
Mevrouw Sabine de Bethune, Voorzitter van de Senaat
David Barnouw, historicus

Aansteken van kaarsen door personaliteiten
"Kel Malei Rahamim" door Oppervoorzanger Israel Muller

maandag 25 mrt 2013
Bron:  GVA - Foto: Bart De Wever [Knack]
Bart De WeverDe geplande betoging van het extreemrechtse N-SA op het Moorkensplein in Borgerhout mag dan toch niet doorgaan. De politie adviseert dat in een nieuw informatierapport en Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) volgt dat advies op.
Het Nieuw-Solidaristisch Alternatief (N-SA) had al een voorlopige toestemming van burgemeester De Wever gekregen om op 1 mei te betogen op het Moorkensplein in Borgerhout. Maar die wordt nu dus toch ingetrokken. Dat gebeurt na een nieuw politierapport waaruit blijkt dat de openbare orde niet kan worden gegarandeerd.

<<  <   Pagina 35 van 35

 

Doelstellingen

 • Bestrijding van racisme, antisemitisme en xenofobie, onder gelijk welke vorm;  aanmoedigen van verdraagzaamheid en bevorderen van wederzijds begrip onder alle volkeren;
 • Steunen van maatregelen die de veiligheid van de joodse gemeenschap - haar leden, haar
  organisaties en haar instellingen - moeten verzekeren;
 • Bevorderen van de solidariteit met de Staat Israël, toevluchtsoord voor alle vervolgde en bedreigde
  joden en joodse gemeenschappen;
 • Steun en hulpverlening aan alle joden en joodse gemeenschappen waar ook ter wereld, die omwille
  van hun afkomst vervolgd en bedreigd worden;
 • Samenwerking met het Centraal Israëlitisch Consistorie van België, vertegenwoordigend lichaam
  van de Israëlitische Gemeenten in België;
 • Verdediging en bevordering van het nationaal en internationaal joods historisch, cultureel en religieus erfgoed;
 • Bevorderen van de verstandhouding en het onderling begrip binnen de joodse gemeenschap.

Contact

Forum der Joodse Organisaties

Lange Herentalsestraat 48
BE - 2018 Antwerpen
Tel: +32 (0)3 231 58 48

debug_display($entry);