<<  <   Pagina 28 van 30  >  >>

woensdag 31 okt 2012
Bron:  JP - Op de Foto: Joodse wijk van Caïro

Sample ImageEgyptische veiligheidsdiensten hebben, naar verluidt, ongeveer 1,7 miljoen documenten in beslag genomen. In deze documenten worden de activa van Egyptische Joden in de jaren '40-'60 gedetailleerd omschreven.

 


maandag 10 sep 2012

Sample Image

In de Dossinkazerne in Mechelen vond zondag een herdenkingsplechtigheid plaats naar aanleiding van de 70ste verjaardag van de deportatie van 25.000 joden en zigeuners vanuit Mechelen naar Auschwitz. "Laten we de moed hebben de waarheid onder ogen te zien: er was wel degelijk een deelname van het Belgisch staatsapparaat aan de Jodenvervolging", verklaarde premier Elio Di Rupo.

Di Rupo wees erop dat de collaboratie van sommige overheden en ambtenaren tussen 1940 en 1945 een realiteit is die door diverse studies is aangetoond. Ook herinnerde hij eraan dat verscheidene Belgische autoriteiten verantwoordelijkheid bij deportaties hebben erkend. Eventuele "ambiguïteit" rond de erkenning van de Belgische verantwoordelijkheid wou de premier dan ook uit de wereld helpen.

"De federale regering is en blijft vastberaden de herinnering aan ons verleden levend te houden; de herinnering aan zowel de positieve kanten als aan de negatieve kanten. De regering durft dus ook de zwartste bladzijden in onze geschiedenis onder ogen te zien", verklaarde Di Rupo, die namens België zijn excuses aan de Joodse gemeenschap aanbood.


woensdag 5 sep 2012
Bron:  De Standaard
[Bron: De Standaard. Katrijn Van Giel] Philip Aguirre roept kwetsbaarheid op met verlaten tafel.Gisteren, 4 september, werd in de Mechelse Dossin-kazerne het Memoriaal, Museum en Documentatiecentrum over Holocaust en Mensenrechten geopend.

Vanuit de Dossin-kazerne werden tijdens de Tweede Wereldoorlog meer dan 25.000 Joden naar de concentratiekampen gedeporteerd.

Lees hieronder de toespraken


maandag 3 sep 2012

Sample Image

Na de erkenning van Burgemeester Patrick Janssens en het Stadsbestuur van Antwerpen voor de razzia’s op de Antwerpse joden, heeft Burgemeester Freddy Thielemans zijn excuses aangeboden aan de joodse gemeenschap van Brussel.

De stad Brussel heeft gisteren tijdens een officiële plechtigheid de betrokkenheid van het toenmalige stadsbestuur erkend bij de deportatie van joden tijdens de Tweede Wereldoorlog.


maandag 3 sep 2012

Sample ImageBereid je voor om ontroerd te worden door dit uitzonderlijk verhaal van een uitzonderlijke man: FELIX ZANDMAN.

Het verhaal van Felix Zandman die zijn familie verloor tijdens de Shoa, is buitengewoon. Hij zelf zei: "Ik voel me schuldig omdat ik nog leef". Hij woonde 17 maanden in een graf, in een put in de grond waar het hem nog geslaagd is om, ondanks alles, wiskunde te studeren. Hij was een Joods wetenschappelijk genie en hij heeft “Vishay Intertechnology” opgericht, een multi-miljard dollar bedrijf dat levens redt,  genoemd naar een stad waar alle Joden werden vermoord. Hij kocht het nazi bedrijf “Telefunken” waar nu de Israëlische vlag boven wappert, en maakte van de IDF “Merchava “ tank de beste in de wereld….

 


dinsdag 28 aug 2012
Bron:  GVA

Bron : GVAVoor iedereen die deze tentoonstelling niet gezien heeft in het Centraal Station. Volgende week een tweede kans om deze nog te zien.

 

'Van Toen, Nu & Straks' tijdens de Bevrijdingsfeesten, een heel bijzonder werk.

 

vrijdag 7 en zaterdag 8 september 2012, van 11:00 tot 17:00

 

Dankzij het Vredescentrum Antwerpen krijgen de leerlingen van SISA opnieuw de gelegenheid om hun vredesboodschap uit te dragen.

 

De expo gaat door op volgend adres: Stadswinkel, Grote Markt 11, 2000 Antwerpen

http://www.youtube.com/watch?v=76VkBibiP3M


<<  <   Pagina 28 van 30  >  >>

 

Doelstellingen

 • Bestrijding van racisme, antisemitisme en xenofobie, onder gelijk welke vorm;  aanmoedigen van verdraagzaamheid en bevorderen van wederzijds begrip onder alle volkeren;
 • Steunen van maatregelen die de veiligheid van de joodse gemeenschap - haar leden, haar
  organisaties en haar instellingen - moeten verzekeren;
 • Bevorderen van de solidariteit met de Staat Israël, toevluchtsoord voor alle vervolgde en bedreigde
  joden en joodse gemeenschappen;
 • Steun en hulpverlening aan alle joden en joodse gemeenschappen waar ook ter wereld, die omwille
  van hun afkomst vervolgd en bedreigd worden;
 • Samenwerking met het Centraal Israëlitisch Consistorie van België, vertegenwoordigend lichaam
  van de Israëlitische Gemeenten in België;
 • Verdediging en bevordering van het nationaal en internationaal joods historisch, cultureel en religieus erfgoed;
 • Bevorderen van de verstandhouding en het onderling begrip binnen de joodse gemeenschap.

Contact

Forum der Joodse Organisaties

Lange Herentalsestraat 48
BE - 2018 Antwerpen
Tel: +32 (0)3 231 58 48

debug_display($entry);